Útkövetés

Címlap Iskolánk története

Statisztika

Tartalom találatai : 128876

Ki olvas minket

Oldalainkat 24 vendég böngészi

Iskolánk története - Oldal 5
Tartalomjegyzék
Iskolánk története
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal


A 2001/2002-es tanévtől a Csenki Imre Művészeti Iskola új igazgatója Kovácsné Csuzda Judit.

 


Az 1975-től az intézmény /fagott-szolfézs, általános iskolai énektanári diplomával rendelkező/ zenetanára, ’87-től igazgatóhelyettese, pályázatában így fogalmazott:
- Belülről látva az iskola helyzetét, - a múltat, a jelent – egy olyan jövőben gondolkodom, mely a biztos alapból építkezik, megőriz mindent, ami jó volt, de a jobbítás szándékával változtat is.
Vezetői koncepciójának egyike volt, mit megfogalmazott: Az eredményes pedagógiai munka egyik legfontosabb feltétele a jó szellemű csapatmunka, nyitott, demokratikus vezetési stílus.

 

-                                   „Az együttműködés szilárd hit abban,
-                                    hogy a többiek nélkül senki nem juthat el a célhoz.”

-                                                                                                   / Virginia Burden/


Igyekezett olyan célokat és feladatokat megfogalmazni, mely a múltból táplálkozva, a jelen eseményeire építve a jövőbe mutatott, segítve a pedagógiai munkát, erősítve a közösséget, a művészeti nevelést. Meggyőződéssel vallotta, egy iskolának úgy kell működnie, hogy megőrizze stabilitását, de a változó körülményekre rugalmasan reagáljon.
Célkitűzései között szerepelt; megnövelni a döntés előkészítésben résztvevők számát, létrehozni egy törzskari vezetési formát, továbbá; olyan munkahelyi légkört teremteni, ami biztonságot, nyugalmat sugároz.

A 2001-es tanévtől bevezetésre került a szintetizátor (keyboard) és a vonós népzene tanszak.
2002-től nyílt lehetőség az iskolában internet hozzáférésre, de számítógép parkkal még nem igazán büszkélkedhetett az intézmény. Összesen két gép állt a tanárok és a növendékek rendelkezésére, de ebből az egyikre a gazdasági irodában volt szükség, az intézmény működtetésével járó napi feladatok, intézményi kifizetések, nyilvántartások kezelésére. Maradt egy árva gép, amivel lehetőség nyílt bármi nemű szakmai célt szolgáló feladat elvégzésére.
2002 nyarától újra folytatódnak a régi időkből oly kedvelt Nyári Zenei Táborok. A gyerekek és fiatalok életében fontosak ezek a nyári együttlétek, ahol nemcsak a zenélésben, hanem a mindennapi életben is megismerik egymást. Fontosak a közösen átélt események, s a megszokottnál hosszabb, intenzívebb zenélések, /naponta akár 4-5 óra/. Ezek az élmények meghatározóak életükben, évközben is erőt merítenek belőlük.


2002/2003-tól bővült és erősödött a művészetoktatás komplexitása, új művészeti ággal lett gazdagabb az iskola, elkezdődött a képzőművészeti ágon belüli festészet és grafika tanszakon való művészetoktatás.
2004/2005-ös tanévtől tovább színesítettük a választható tanszakok sorát, lehetőséget teremtettünk a kerámiakészítés elsajátítására.


2004 szeptemberében az iskola elkezdte a Comenius I. Minőségbiztosítás Intézményi modelljének a kiépítését. Az iskola vezetése és alkalmazottai, kezdettől fogva elkötelezettek voltak a minőségfejlesztés iránt. Elvégezték az intézményi önértékelést, kialakították jövőképüket és megfogalmazták küldetésnyilatkozatukat.
Az Önkormányzati Minőségirányítási Programra alapozva, kidolgoztuk Intézményi Minőségirányítási Programunkat.
2004-ben az iskola – a Közoktatási Törvény előírásainak megfelelően – elkészítette új Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét.

2004 őszén kettős évfordulóra készült a Csenki Imre Művészeti Iskola. A zeneoktatás 45 éves fennállása Püspökladányban és a Csenki Imre névfelvételének 5. évfordulójára.


Kovácsné Csuzda Judit igazgatónő úgy gondolta, akkor tisztelegnek igazi méltósággal Csenki Imre emlékének, ha valami személyes, igazán őt idéző, de a gyerekekhez is közel álló produkcióval teszik meg mindezt. Így esett a választása, névadójuk által komponált gyermekoperára. A Csenki Imre – Vargha Balázs: A tücsök és a hangyák című mese-daljáték Porcsin László rendezésében várakozáson felüli anyagi, erkölcsi sikert és megbecsülést hozott az intézmény minden növendékének, felkészítő tanárainak és nem utolsó sorban a városnak. A Csenki-család boldog örömmel fejezte ki köszönetét a színvonalas produkcióért.
Az előadók és a rendező munkáját számos elismerő újságcikk és köszönőlevél méltatta. A kettős jubileum méltán íródott be az iskola és Püspökladány történelmébe.

A 2004/05-ös tanév második felében elkészítettük az iskola működését szabályozó többi dokumentumot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a tanulói kódexet, a házirendet.